Månadsmöte 15 sept 2011

På bild märks vår tidigare ordförande Torsten Ahlbrektsson och Spelemannen Sven-Olov Zakrisson.