Sånggruppen "Juvelerna" historik

Uppdaterades: 17 januari 2018

Sånggruppen "Juvelerna" Startades 2003 av Majvor och Helge Genberg samt Kjell Jonsson Deltagare har kommit och deltagare har gott men medlemsantalet som från början bestod av 11-12 st. har under åren ökat till nuvarande ett 20-tal. Gruppen framträder i huvudsak med sång och musik på kommunernas typ äldreboenden, föreningsträffar, Frikyrkornas dagledigträffar m.m.

Publicerades: 17 januari 2018 Uppdaterades: 17 januari 2018