Folkhälsa/Friskvård

Uppdaterades: 11 oktober 2016

Cirkeln: Folkhälsa / Friskvård: Pensionärer i både SPF och PRO träffas en gång i veckan med Kjell Wennergrund som ledare. Platsen är Gullhedsskolans gymnastiksal. Förutom gymnastik undervisar Monica Mattson i ämnet (friskvård är folkhälsa).

Klicka här

Publicerades: 11 oktober 2016 Uppdaterades: 11 oktober 2016