Video

Här visas en video om introduktion Boule speciellt för dej som önskar pröva. I Järbo spelar och övar SPF och Pro-föreningarna på Tisdagar med början Kl. 14.00 varje vecka, med undantag av de veckor som man deltar i någon tävling. mera info se (Boulegruppen 2017)