Aktiviteter på 30-talet

Restaurering av Eskilsbron och höbärgning i Norrby