Enkät om övernattning vid resor

Vid förfrågan visade det sig att 92% var positiva till övernattning i samband med resor i Furans regi.