Styrelsen meddelar: 2021-4-29

Inga lättnader för föreningsaktiviteter oavsett vaccinationsstatus Nuvarande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten gäller till och med den 17 maj, om inget annat meddelas. Fortfarande gäller ett absolut tak om högst åtta personer för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Om föreningen eller distriktet planerar en sådan aktivitet gäller alltså denna begränsning