Handlingsplan för äldrevänlig kommun

SPF Seniorernas remissvar på utkast till Handlingsplan för
Gävle – en äldrevänlig kommun