Årsmöte 2018

Här nedan har Du länkar till handlingar inför årsmötet som ägde rum den 20 februari 2018. Resultat- och balansräkning avseende 2017 samt budget 2018 kan du få om du vänder dig till styrelsen.