Boule


När "Corona" slog till och boulehallen i Gävle fick stänga, var det några "boulesugna" medlemmar i SPF Ankaret som träffades för att spela ute.
Sedan maj månad har man fortsatt att spela varje onsdag i Regementsparken, i området runt musikpaviljongen.
I pausen efter två matcher sitter man, med behörigt avstånd och intar sin fika.
Det är en trevlig gemenskap med många skratt och glädje att kunna umgås, spela, utbyta tankar och funderingar.
Antalet deltagare har successivt ökat under perioden.
Förhoppningen är att länge kunna fortsätta att spela utomhus.