Musik som brobyggare

SPF Seniorerna Ankaret Gävle tog 2014 ett initiativ till ett projekt som resulterade i en ansökan till Allmänna Arvsfonden. SPF Seniorerna Ankaret, Gävle Demensförening, Vuxenskolan Gävle och Omvårdnad Gävle Kommun har skapat ett treårigt projekt med utbildning av personal och anhöriga. Den 21:a oktober 2015 godkände Arvsfonden projektet (2 683 000).

 

 

.........................................................................................................................

 Läs mera om projektet genom att klicka på nedanstående länk! 

Klicka! 

 .........................................................................................................................

Äldre dokument:

Sammanfattning projektresultat 2016 – 2018. Klicka!

Länk till informationsbroschyr:

"Musik som brobyggare"

Länk till beskrivning av verksamheten under 2018. Klicka!

Dokument "Musik som brobyggare"

 Vid frågor kontakta

margaretha.wuopio@gmail.com eller 070 398 68 55