Promenader med eller utan stavar

Promenader med eller utan stavar! Samling vid Dammbron kl 09.30 varje onsdag. Vi går en liten tur i Boulognern och sedan fikar vi på Bogården. Någon från styrelsen kommer att försöka vara med vid varje tillfälle. Alla hälsas välkomna! ”