Börja på gym!

Styrketräningen ”gym med instruktör" på Bergsgatan är inställd t.v. Kontakta Gerd enligt nedan för att höra om ev. andra alternativ. Gerd Anden: gerdanden@gmail.com, mobil 073/375 77 97