God och nära vård – omställningsarbete pågår i regioner och kommuner

  • 19 september 2020

Uppföljning av hur förändringsarbetet fortskrider

Läs om förändringsarbetet här

Publicerades: 19 september 2020 Uppdaterades: 19 september 2020