Dialogseminarier med regeringens utredning

  • 09 augusti 2020

Dessa personer från föreningarna i distriktet som skall representera oss i de digitala seminarierna, som regeringens utredning Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre S 2019:04 genomför under september:

  • 1/9 Arlette Törnblom,
  • 2/9 Sonia Kantonen,
  • 8/9 Britt-Marie Rönnbäck,
  • 14/9 Irene Bergman,
  • 15/9 Margret Lindqvist,
  • 16/9 Pyret Bäckman,
  • 22/9 Mona Andersson
  • 25/9 Sven Olof Ersmarker

Gruppen träffas 8 oktober för att sammanfatta förslag och synpunkter till utredningen.

Publicerades: 09 augusti 2020 Uppdaterades: 09 augusti 2020