SPF Seniorerna Gullvivans styrelsemöte 5 mars

1:a mötet efter årsmötet.

Se agendan här

Kom gärna med synpunkter och förslag till styrelsen. Kontaktuppgifter finns här