Gratis för +65

Känner du till Fixartjänst och DigiDelCenter?

Utan kostnad kan du få hjälp med vissa praktiska sysslor i hemmet (fixartjänst) och även med den digitala världen (Digidelcenter)

Se en film om fixar-tjänst. Klicka här.
Läs om Fixartjänst och få kontaktuppgifter här.

Läs om Digidelcenter här.
Digidelcenter har dropin på biblioteket måndagar kl 10-12 och fredagar 10-12. Se bibliotekets evenemanskalender.
Digibokbil som åker ut till Sävstaområdet och kommunens fem kransorter.