Styrelse- och funktionärsmöte den 9/4

Gullvivans styrelse har möte i Studiefrämjandets lokaler den 9/4.
Efter mötet har föreningens funktionärer bjudits in till styrelsen för en kopp kaffe och samtal om våra aktiviteter.

Se agenda här.

Kontakta gärna styrelsen om du har synpunkter, idéer eller vill ha ett uppdrag. Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.