SPF Seniorerna Gullvivans styrelsemöte 10 oktober

  • Från vä: Bengt Lind, Lasse Karlsson, Per Olsson, Margareta Karlsson, Eva Hurtig, Lotta Egeland, Sonja Kantonen, Mårten Gjötterberg

Se agendan här.

Kom gärna med synpunkter och förslag till styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.