Från trivselträffen den 26/10

PRO, SKPF, SPF och DigidelCenter samverkar i projektet Säker@digitalt

  • Läppe Ukulele Klubb (LUK)

Från Trivselträffen 26/10.

Drygt 60-talet seniorer kom till Kyrkans hus för trivsel, musik och information.

Säker@digitalt är ett samverkansprojekt där PRO, SKPF, SPF Seniorerna och DigidelCenter i Vingåker bjuder in till trivsel och information om Digitala möjligheter för att underlätta vardagen. 

Flera smartphonekurser har startat under hösten och nu bjuds det även in till provapåkurs för dem som inte tidigare använt smartphone (det finns lånetelefoner till kursdeltagare)

Seniororganisationerna, DigidelCenter och Vingåkers anhörigsamordnare informerade, Läppe Ukulele Klubb underhöll och så bjöds det till fika med smörgås och kaka.

Projektet fortsätter året ut och det planeras för ytterligare en Trivselträff. Tid och plats meddelas senare.