Ny radioserie i P1 - Ålderstigen

Första avsnittet handlar om identitet, de övriga om: ensamhet, meningsfullhet, samtal, gemen-skap, kärlek & lust, frihet och döden. Torsdagar kl 10.25 i P1. 8 x 25 min med start 26 augusti.

Om att vara människa över 80 år, ur existentiella perspektiv. I varje avsnitt intervjuas två människor över 80 år av journalisterna Hannah Engberg och Johan Croneman.

Tillsammans vänder och vrider de på våra och samhällets föreställningar om åldrandet, samt vad den samlade kunskapen säger. I varje varje avsnitt deltar en expert.