Ny ordförande i föreningen

På årsmötet 15/4 2021 valdes Lars-Gunnar Karlsson till ny ordförande i föreningen - Välkommen!

 • Årsmöte 2021
 • Folkets park Vingåker
 • Gunnel tackades för tiden i KPR
 • Årsmöte 2021
 • Folkets park Vingåker
 • Gunnel tackades för tiden i KPR

Årsmötet hölls utomhus i vårsolen vid Vingåkers Folkets park. Några medlemmarna inledde med en promenad medan andra nöjde sig med en pratstund i vårsolen och så bjöds det på korv och bröd. Med en högtalaranläggning och bord på corona-säkert-avstånd kunde mötet genomföras.

Mötet öppnades av föreningens sekreterare Gunnel Granberg Öhrming och Roger Larsson var ordförande för mötet. Mötessekreterare var Lena Larsson.

Nu har föreningen åter en fulltalig styrelse, dvs 7 styrelsemedlemmar, med Lars-Gunnar Karlsson som ordförande. Valberedning, revisorer och representanter till kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes också.

Styrelsen 2021:

 • Lars-Gunnar Karlsson
 • Mårten Gjötterberg
 • Rolf Granberg
 • Gunnel Granberg Öhrming
 • Sonja Kantonen
 • Marita Andersson
 • Per Olsson

Revisorer:

 • Runar Mattsson
 • Maj-Lis Ernberg

Kommunala pensionärsrådet (KPR):

 • Marita Andersson
 • Anna-Clara Persson

Valberedning:

 • Lars Göran Larsson
 • Marie Nordström

Styrelsen presenterade också 22 funktionärer för året 2021 som nu bara väntar på att kunna starta upp aktiviteter som motion, månadsmöten, bridge, golf, studiecirkel, resor mm