Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en rapport som genomförs av Internetstiftelsen.

  • Svenskarna och internet

Ta del av presentationen av Svenskarna och internet 2021. 
Klicka  här och se filmen på Youtube.

Det digitala livet är en del av vardagen, men med digitaliseringen kommer både positiva och negativa sidor. Var femte internetanvändare väljer till exempel bort digitala tjänster för att de känns osäkra.

Läs rapporten här.