Pensionärsrådet KPR

Möte i kommunala pensionärsrådet

20-09-22 Rådet har nu haft ett corona-anpassat möte. Protokoll kommer att publiceras på kommunens sida. Länk till sidan om KPR

 

20-06-30 Till kommunala pensionärsrådets representanter samt intresseorganisationerna.

Hej

Vingåkers kommun har beslutet att bredda uppdraget för råden till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter. Det betyder att råden kommer att ha representation även ifrån den nämnden. Många frågor som kommer upp i råden handlar om vägar, framkomlighet och liknande. Antalet politiker kommer att vara oförändrat då socialnämnden och kommunstyrelsen avstår platser till förmån för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.
Jag tror att denna förändring kommer att innebära en mer effektiv och bättre hantering av frågor som kommer upp i rådet. Beslut och nytt reglemente för rådet bifogas i mejlet.

När det gäller covid-19 pandemin så har läget i Vingåker förbättras betydligt. Vi har varit helt smittfria i en månad inom socialtjänsten tills ett nytt fall i hemtjänsten konstaterades i slutet av förra veckan. Vi har också ett gott personalläge inför sommaren i år. Vi tog ett beslut om att inte ge våra sommargäster hemtjänstinsatser i sommar under det rådande ansträngda läget vi hade. Det beslutet upphäver vi nu denna vecka.

Jag hoppas att vi snart kan träffas igen och fortsätta vårt arbete i råden. För mig är ni en viktig del av att utveckla vård och omsorgen i Vingåker. Jag kommer att återkomma i höst med hur vi ska fortsätta vårt arbete. Allt beroende på hur pandemin utvecklas och vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger oss.

Tills dess önskar jag er alla en fortsatt skön sommar.
Var rädda om varandra, håll avståndet och tvätta händerna!

Vänliga hälsningar
Robert Skoglund, ordförande i kommunala pensionärsrådet