Årsmöte 2021

Årsmötet för SPF Seniorerna Gullvivan Vingåker äger rum torsdagen den 15:de april 2021. Tidpunkten är vald för att vi, på grund av pandemin och covid19-restriktioner, behöver ha mötet utomhus.

Tid: Torsdag 15 april 

Plats: Vingåkers folkets park

Start: Kl 13.30 med en promenad och därefter bjuder vi på korv med bröd. Ta med egen kaffekorg för ev fika.

Årsmötet startar kl 14.30

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 4:de april 2021.

Här publiceras alla dokument  som hör till årsmötet. Vi publicerar underlag till föreningens påskrivna handlingar i pappersformat. Styrelsen arbetar för att på sikt digitalisera styrelsearbetet och arkivering.

Protokoll från årsmötet 2020

Verksamhetsberättelsen 2020

Dagordningen

Resultatrapporten 2020

Balansrapporten 2020

Revisionsberättelsen

Motioner, inga motioner inkom

Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet 2021