Kompisluncher

Paus tills vidare

 

På grund av litet antal deltagande i kompisluncherna under hösten 2019 genomfördes en enkät vid månadsmötet i januari 2020.

40 svarande på enkäten 16 januari men bara 10 medlemmar ville fortsätta med kompisluncher.


Styrelsen har bestämt att inte organisera kompisluncher tills vidare.