2021-04-03 Boule våren 2021

Vi börjar boulsäsongen på Hallstavallen 12 april kl.16:00 Meddelar Sven-Åke