2020-08-25 Aktiviteter under hösten 2020

2020-08-25 Aktiviteter under hösten 2020

Ordförande meddelar
Vi avvaktar med våra träffar under hösten tills vi får se hur det blir med coronan.
Margareta.