2016-08-15 Sillsexa i Västermo Bygdegård med Linedans

2016-08-15 Sillsexa. Uppvisning av linedansare

Måndagen den 15 augusti startade vi höstsäsongen med sillsexa i Västermo Bygdegård. Drygt 50 stycken medlemmar kom för att intaga sill,potatis,ägg med tillbehör. Vi startade mötet med att hälsa 8 dansare från "Ladys på linjen"välkomna för att dansa linedans för oss vilket blev mycket uppskattat. Därefter intogs måltiden. Innan kaffet fick vi se lite mera av dansarna som sedan inbjöd oss att vara med och prova på, men ingen ville prova det. Därefter bjöds det på kaffe med hembakad kaka. Ordförande lämnade lite information om bl.a promenaderna som börjar den 23/8 kl.9.00 vid ST Sundby samt boulen som spelar på Hallstavallen måndagar och torsdagar kl.16.00. Vi avslutade med lotteridragningen. Ordf.tackade alla som kommit och hälsade dom välkomna till nästa möte i september.
Margareta Eriksson