2018-09-17 Lina Adolphson och Örjan Lindvall underhåller

Västra Rekarne SPF Seniorerna höll medlemsträff den 17 september i Sockengården, Lista. Det kom 45 st besökare för att lyssna på skönsång av Lina Adolphson ackompanjerad av Örjan Lindwall. Hon framförde sånger från olika epoker och bytte till klänningar som passade in till sångerna.Vi fick bl.a höra melodier från Zarah Leander och Karl Gerhard. Ett mycket uppskattat framträdande. Sedan serverades kaffe och goda smörgåsar och kakor. Sven Åke från programkommitten frågade om besökarna tycker det är bra blandning på programmet. Han tar gärna emot nya förslag på program till nästa år.Lotteridragning genomfördes och därefter tackade ordföranden kaffekommitten för bra arbete och hälsade alla välkomna nästa månad.
Margareta Eriksson