Hantering av personuppgifter

I samband med att en ny EU-förordning, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 uppdaterade vi vår policy hur vi behandlar personuppgifter.

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla medlemskap i SPF Seniorerna Trosa anses du godkänna och samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta SPF Seniorerna i Trosa på mail-adressen spfseniorerna.trosa@gmail.com. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är allt som kan identifiera en person, såsom namn, personnummer, mail-adress, foto eller annat som gör att vi kan identifiera dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi använder de uppgifter som du angav när du sökte medlemskap och som nu finns i vårt centrala medlemsregister. Dessa uppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och mail-adresser. Vi kan även samla in foto i samband med olika aktiviteter, såsom månadsmöte eller friluftsarrangemang.

Till vad använder vi personuppgifterna?
Dina personuppgifter används av för löpande administration och för att fullgöra våra åtagande mot dig med en hög grad av service, för att informera om kommande aktiviteter, för att kommunicera med dig via mail/telefon, för att beskriva aktiviteter, för administration av studiecirklar, resor och andra sammanhang där personsammanställningar behövs.

För att rätt beskriva och dokumentera vissa aktiviteter kan det även förekomma fotografering av enskilda personer eller grupp av personer. Vid dessa tillfällen kommer en direkt fråga att ställas om du medger detta.

Vilka skyldigheter har vi gentemot dig?
Du kan när som helst begära att vi raderar alla eller delar av dina personuppgifter (se första stycket). Du kan även när som helst begära utdrag ur de register där dina personuppgifter finns med.

I de fall du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos SPF Seniorerna (förbundet).