Textil Workshop

Broderi och Lappar
SPF Trosa i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till
en workshop tillsammans med textilkonstnärinnan Anna-Greta
Lindström.