Odla på fönsterbrädan

Odla på fönsterbrädan

Odla på fönsterbrädan -
en kurs i hur du enkelt kan odla hemma
Fredag den 8 dec kl 13.00-16.00
Pensionärernas Hus
Kursledare: Raymond Wigg, trädgårdsmästare
Kostnadsfritt! Anmälan krävs, då vi bjuder 
på fika och har ett begränsat antal platser. 
Anmälan senast 1 dec till 
Margareta Wallin, 
tel 070-5644738 eller 
margareta.wallin@gmail.com
Ett samarbete mellan Pensionärsalliansen 
och Projektet Odla Vardagsmaten, som 
drivs av Trosa kommun med medel från 
Leader Sörmlandskusten och 
Europeiska Jordbruksfonden