Fixartjänst öppnar 13 september


Öppning av Fixartjänst

Fixartjänst öppnar åter från och med den 13 september 2021
Fixatjänst stängdes den 27 mars 2020 med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda den äldre delen av befolkningen mot sjukdom.
Mot bakgrund av nuvarande rekommendationer och läge upphävs beslutet om att stänga Fixartjänst.
Verksamheten öppnar igen den 13 september.
Fixartjänsten riktar sig till personer över 67 år och innebär besök i hemmen för att hjälpa till med enklare icke akuta tjänster. Uppdragen är begränsade och av enklare karaktär.
Helena Koch (M)
Ordförande vård- och omsorgsnämnden