Simning & vattengymnastik

SIMNING OCH VATTENGYMNASTIK

Safiren drivs fr o m i höst av nya ägare. Det påverkar inte oss mer än att fredagstiderna ändras till samma tider som gäller för tisdagar. Badhuset har anpassats till de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har utfärdat i nuläge.
I övrigt tar var och en ansvar för sig och sina medbadare.

Pensionärsalliansen har hyrt bassängerna under hösten liksom tidigare.

SIMNING

Tisdagar kl 9.30—11.00

Fredagar kl 9.30—11.00

VATTENGYMNASTIK

Tisdagar 9.30—10.00; 10.00—10.30; 10.30—11.00  FULLTECKNADE

Fredagar 9.30—10.00; 10.00—10.30; 10.30—11.00  FULLTECKNADE

Du kan alltid ställa dig på väntelista till vattengymnastik.

ANMÄLAN

till Gerd Hellström oavsett om du varit med tidigare eller inte (gäller både simning och vattengymnastik) gerd­­­­­_hellstrom@hotmail.com.

START

Tisdagen den 7 september resp fredagen den 10 september

KOSTNAD

Enbart simning 1 ggr/v Sek 300, 2 ggr/v SEK 550.

Vattengymnastik 1 ggr/v SEK 500

Vi försöker återgå till ett normalt liv i den mån det går. Välkommen att anmäla dig.

//Gerd