Studiecirklar engelska

SPF Seniorerna Strängnäs har för avsikat att starta ett antal studiecirklar i engelsk konversation.

SPF Seniorerna, Strängnäs har för avsikt att starta ett antal studiecirklar i engelsk konversation.

Många medlemmar har släkt och vänner som är engelsktalande och känner behovet av att håller i gång förmågan att vara med socialt. Antalet kurser och indelning bestäms när intresset har inventerats men fokus kommer att vara på muntlig uttrycksförmåga. Deltagare själva kommer att bestämma hur mycket tid som tas i anspråk till läxa och förberedelse.

Kurserna leds av Mike Wiles som är infödd engelsman bosatt i Sverige sedan 1970. Mike som har nyss fyllt 77 år har arbetat med språkutbildning i näringslivet i 50 år och betraktar konversation som den allra viktigast form av kommunikation.

Intresseanmälan skickas till Lars Hallberg larsghallberg@gmail.com eller Mike själv wilesmike64@gmail.com.

Styrelsen