Pensionärernas Hus öppnar upp

Information från ordförande angående coronaläget mm

Pensionärernas Hus, Strängnäs

Information om Coronaläget mm 2021-09-12.

Det är med glädje som jag kan konstatera att aktivitet efter aktivitet startar upp i våra fina lokaler. Som ni säkert lagt märke till så har vi bytt golv och målat i stora salen och dessutom anslutit oss till fast bredband via fiber. Uppkoppling sker genom ett Mesh-nätverk som via WiFi ger en snabb och säker anslutning till nätet i alla våra lokaler. Nätet heter PH och är öppet utan lösenord. Nya stolar har äntligen inköpts och det har rönt stor uppskattning. Ytterligare upprustning planeras i bl.a. kapprum, café och kök.

En förutsättning för denna investering är att PH har en ekonomi så att vi långsiktigt kan underhålla lokalerna enligt plan. Caféverksamheten och dess intäkter är viktig, för att inte säga nödvändig, för att skapa det kapital som erfordras. Innan stängningen i mars 2020 så hade vi en aldrig skådad kundtillströmning som bidrog till minskad ensamhet och god ekonomi. Det är min förhoppning att vi tillsammans kan återskapa detta stöd för caféet.

Regering och myndigheter har aviserat minskning av restriktioner till slutet av denna månad beroende på smittläget. Ökar smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård kommer dessa att återgå till minst de vi har nu. Jag vädjar därför att alla som besöker PH har fått två sprutor och använder munskydd/visir när ni deltar i t.ex kortspel. Enmeters regeln gäller fortfarande!

 

För Pensionärernas Hus

Sven Olof Ersmarker

Ordförande