Digitalidag 15/10

Årets nationella temadag infaller 15/10. Målet är att inspirera alla människor att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.