OBS! Digitalt årsmöte 2021

Onsdagen den 25 maj kl 14

 

imagedmcxk.png

Då myndigheterna förlängt de gällande restriktionerna måste vi planera om och ha ett helt digitalt årsmöte.

Meddela intresse att deltaga till larsghallberg@gmail.com.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar, som ska behandlas på årsmötet har skickats ut tillmedlemmar med mailadress, men finns tillgängliga i Pensionärernas Hus. Expeditionen är öppen måndagar 10 -12.