Digitalt årsmöte 25/5 2021

25 maj hölls ett digitalt årsmöte. Ett tiotal medlemmar hörsammade kallelsen och deltog i mötet.

Nya styrelsen

Ordförande: Sven Olof Ersmarker

Vice ordf: Lars Hallberg

Övriga styrelsemedlemmar: Monica Åslund, Monica Bauer, Mike Wiles, Aesthan Orstadius och Anders Grimell