Digital satsning

SPF Region Sörmland satsar med hjälp av Sparbanken Rekarne och sparbanksstiftelsen mot digitalt utanförskap.

https://strengnastidning.se/native/artikel/satsningen-som-ska-gora-den-digitala-varlden-mer-tillganglig/r3z1mwoj