Digitala betalningar

Hej! Länsstyrelsen anordnar ytterligare en kurs i digitala betalningar. Kursen sker via internet Tid: 10 – 12 februari. Tre omgångar à 1 timme Anmälan senast den 5 februari till brittmarie.ronnback@telia.com Upplysningar: Kursen omfattar mobilt bank-id och swish. Du behöver ha tillgång till dator med kamera och mikrofon. Om du inte har datorn utrustad med detta så går det bra ändå men du kan inte kommunicera under kursen. Du behöver också ha tillgängligt din bankdosa och smarttelefon. Före kursen får alla deltagare mer information inkl länk för anslutning via email. Du kan också få hjälp att ansluta till kursen.