Stadsbidrag

SPF Seniorerna Strängnäs har beviljats 150 000 kr till ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet!

Pengarna kommer att delvis användas till föreläsningar och studiecirklar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för att informera om och belysa grunden till ofrivillig ensamhet.

Skicka gärna in förslag till spfstrangnas@gmail.com!