Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev har skickats ut till alla med e-postadress. Om ni inte fått det men har e-mailadress, kontakta medlemsansvarig Monica Åslund.

Hej alla medlemmar!

Hoppas att de flesta av er har fått första covid-19 vaccinationen.
Vi i styrelsen planerar att hålla årsmöte tisdagen den 25/5 kl 14.
De som är färdigvaccinerade kan då mot uppvisande av vaccinintyg komma till Pensionärernas Hus och deltaga på plats. Övriga kan deltaga digitalt. Se kommande information på hemsidan!

SPF har ett avtal med Länsförsäkringar Sörmland som innebär att medlemmar har 10% rabatt på försäkringspremien. En rabatt som i de flesta fall täcker medlemsavgiften till föreningen. Varje medlem måste själv tala om för Länsförsäkringar att de är medlemmar för att få rabatten. Föreningen får också provision från Länsförsäkringar beroende av hur många medlemmar som har nytecknade försäkringar.
Natur- och kulturvandringarna kommer att återupptagas i maj då de flesta fått spruta 2 så att man kan börja samåka. Mer info kommer på hemsidan. Till dess får ni utforska Strängnäs, gärna tillsammans med andra medlemmar.

Önskar er en fin vår!