Rapport från årsmötet

SPF Seniorerna Strängnäs höll 26 februari årsstämma.

Ordförande Sven Olof Ersmarker hälsade de drygt 60 närvarande medlemmarna välkomna varefter kören Eternellerna underhöll. Mötet hedrade därefter de 20 medlemmar som avlidit under 2019 med en tyst minut varefter man unisont sjöng "Härlig är jorden".
Till ordförande för stämman valdes Björn Lind och sekreterare Monica Åslund. Stämman följde sedan utskickad dagordning. Sittande ordförande Sven Olof Ersmarker omvaldes på 1 år. Nya styrelseledamöter för två år: Lars Hallberg, Eva Lidfeldt, Mike Wiles. Omval Monica Bauer 2 år. Styrelsemedlemmar med 1 år kvar: Jan Rudengren, Gunnel Selme och Monica Åslund. Det beslöts också att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrat 340 kronor.Avgående styrelsemedlemmar avtackades därefter med blommor och likaså fick de fantastiska mötesvärdarna en blombukett som tack för deras arbete.
Mötet avslutades med kaffe och semla under gemytliga former.

 
What do you want to do ?
New mail