Ordförandes sommarhälsning

Glad Midsommar och en fortsatt fin sommar!

Ordförandens sommarhälsning 2020.

Kära SPF-medlemmar!
Denna vår och kanske hela året är något som vi inte har upplevt förut. När jag besöker Pensionärernas Hus ekar lokalerna tomma. I vårt café, som sjöd av liv så sent som den 16:e mars, gapar bord och stolar tomma. De aktiviteter som trots allt pågår, sker ute i det fria. Många medlemmar upplever att den påtvingade ensamheten är påfrestande. Det som är glädjande är trots allt att vi tar hand om varandra och försöker stötta där det går. Det visar på styrkan inom SPF Seniorerna.
Att bekämpa ofrivillig ensamhet är viktigt. Vi kan alla dra vårt strå till stacken och därför betyder vår medverkan i Frivilligcentralens verksamhet extra mycket. FC har ökat sitt medlemstal ordentligt under pandemin. Idag finns det nästan 100 volontärer men det finns alltid plats för fler. Inom SPF Seniorerna arbetar vi för att skapa trygghet och motverka lurendrejerier i alla dess former.
SPF Seniorerna arbetar för ett aktivt liv och genom olika aktiviteter stärks vår gemenskap. Inom det seniorpolitiska arbetet i Strängnäs kommun försöker vi påverka inriktning och utfall till gagn för er medlemmar. Vi är engagerade, tillsammans med övriga SPF-föreningarna i kommunen, i de frågor distriktet redovisat i Seniorplanen; Bostadsfrågan där vi arbetar för att bostadsbolagen skall bygga fler trygghetsboenden med gemensamma lokaler. Vi kommer också att påverka utformningen av ett nytt särskilt boende (SÄBO) i Strängnäs; Välfärdsteknik är ett område vi bevakar så att teknikutvecklingen inte ersätter mänsklig kontakt.
Tillsammans med PRO har vi under våren försökt påverka Socialnämnden i beslut angående nedläggning av Glada Laxen, att beslutade hyreshöjningar inom SÄBO inte genomförs, att arbetet inom Seniorrådet förändras så att vi aktivt kan påverka kommande beslut och inte bara ha rollen som åhörare mm. Tyvärr får vi allt för sällan gehör för våra synpunkter. Politikens beslut fattas utanför vår insyn, ofta i direkt strid med socialtjänstlagens grundläggande paragrafer om bl.a. att motverka ensamhet. Välfärdsfrågor för oss seniorer hanteras bara som budgetfrågor utan tanke på konsekvens för den enskildes dagliga liv. Allt för ofta upplever vi att vi bara kommer till tals vid valrörelserna. Det håller inte att våra hjärtefrågor bara kommer upp på den politiska agendan vart fjärde år!
I år tänkte vi ha en lite extra rolig upptaktsträff i augusti. Tyvärr så verkar inte det kunna genomföras. Vår programläggning berör nu hösten 2020 och våren 2021 men osäkerheten är stor. Vi återkommer efter sommaren.
Slutligen vill vi tacka för ert förtroende och ser fram emot framtida aktiva och innehållsrika senior år!
Med tillönskan om en Glad Midsommar och en härlig sommar!

För styrelsen i SPF Seniorerna Strängnäs genom,
Sven Olof Ersmarker
Ordf.

 
What do you want to do ?
New mail