Rapport från välbesökt medlemsmöte 29/1

Lars Hallberg visade bl a film från televisionens barndom och sedan  Tom Alandhs film från 1985 om jämställdheten i en småstad - Strängnäs.Många kände igen dåtidens Strängnäsprofiler och innehållet gav upphov till många skratt och muntra kommentarer bland de 50-talet medlemmar som kommit.

Lars Hallberg berättade också om sitt arbete vid Universitetet i Piteå och samarbetet med TV-legenden Eric Forsberg.

Ordförande informerade om årsmötet och vår verksamhet och det blev som vanligt kaffe och kaka och lotteri.