Ordförandes hälsning

Här kommer en hälsning från ordförande Sven Olof Ersmarker.