Kultur- och naturpromenader hösten 2020

Uppstartsmöte onsdag 19/8 kl 11 i Månssons park med picknick. Medtag din egen mat och dryck.