Skrivelse till Socialnämnden

SPF Seniorerna Strängnäs har tillsammans med PRO sänt in en skrivelse till Socialnämnden ang. nedläggningen av Glada Laxen.